Stavebný podnik mesta Banská Bystrica,š.p. v likvidácii